stichting energie experts nederland

VERGOEDINGEN ENERGIEADVIEZEN STIJGEN

Daar waar de tarieven voor Energie labels lijken te stabiliseren zien onze leden de vergoedingen voor onafhankelijk energie advies aanzienlijk stijgen naar gemiddeld €75 per uur. Waar voor corona, energieadviseurs nog op pad gingen voor slechts € 25 - € 50 per adviesbezoek, is de vergoeding voor particulier energie advies nu tot wel drie maal zoveel gestegen.

Bij de grote landelijke spelers die gemeentelijke inkoop- en advies projecten (RRE) uitrollen, blijven de adviesvergoedingen, voor hun ingehuurde zzp-adviseurs, nog wel behoorlijk achter. Hoge overheadkosten die zij maken zijn hier debet aan.

Gemeentes nemen ook steeds vaker zelf de regie in handen om hun inwoners te stimuleren, te gaan verduurzamen, door hen te “ont-zorgen”. Zij doen dit door woningeigenaren gratis voorlichting aan te bieden, van energiecoaches of professionele adviseurs, via lokale energieloketten en andere instanties.

Door de rechtstreekse benadering is er meer budget voor een betere vergoeding aan adviseurs, die zo ook meer tijd kunnen besteden om woningbezitters, op een breder vlak, goed te adviseren. Dus kwaliteit boven kwantiteit.

Ook komt onder particuliere woningeigenaren steeds meer het besef om hun woning te gaan verduurzamen. Urgentie wordt meer gevoeld door de plotsklaps stijgende gasprijzen. Bewoners van oudere woningen raken hierdoor nog meer verward. Omdat zij meerdere energiemaatregelen moeten nemen, weten zij niet goed meer welke keuzes prioriteit hebben.

Isolatie- en installatiebedrijven helpen hen hier ook niet bij, omdat zij logischerwijs géén onafhankelijk advies geven en hun producten als beste keuze aanbieden. Woningbezitters ervaren dit als erg eenzijdig en niet onafhankelijk.

Vooral bij eigenaren van oudere woningen (<1990) is er een grotere behoefte aan een onafhankelijk en een meer uitgebreid advies met stappenplan. Ook zijn zij vaker bereid om hiervoor een meer marktconforme vergoeding te betalen. Meer bekendheid met energielabeltarieven is hierop waarschijnlijk van invloed.

Al met al dus een goede ontwikkeling voor de energie(label)adviseur en de particuliere energie adviesmarkt.

Stichting SEEN20 springt in op deze ontwikkeling door haar leden te stimuleren om, daar waar mogelijk, elkaar te ondersteunen in de gemeentelijke particuliere adviesprojecten. Zo wordt de kans vergroot dat de gemeentelijke projecten slagen; en de onafhankelijke adviseurs een vele betere adviesvergoeding ontvangen. Dus een “Win-Win” situatie.

Ben je ook geïnteresseerd om deel uit te maken van een landelijke netwerk van professionele adviseurs; wil je je kennis uitbreiden; of ben je op zoek naar energieadviseurs die jouw kunnen helpen bij jouw gemeentelijke projecten; sluit je dan aan, en wordt lid, van de Stichting Energie Adviseurs Nederland (SEEN20). https://seen20.nl/lid-worden

Je helpt zo onze sector verder te professionaliseren, en krijgt zo ook de mogelijkheid om energieadviezen aan woningeigenaren uit te brengen, tegen een betere vergoeding.

Onze Stichting is een netwerkorganisatie en belangenbehartiger van onafhankelijke energieadviseurs (ZZP).

Redactie Seen20.nl