stichting energie experts nederland


EXPERTISE

Samenwerking tussen onze energie adviesbureaus biedt de mogelijkheid om op grotere schaal bij te kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de particuliere koopwoningmarkt in Nederland.

Bundeling van onze gezamenlijke kennis leidt tot betere adviezen; en dus een meer efficiënte verduurzaming van Nederland. Onze samenwerkende adviesbureaus hebben gezamenlijk meer dan 2.500 adviesbezoeken gedaan, en bijbehorende rapportages opgesteld.

Alle deelnemende adviesbureaus bieden allemaal advies aan particuliere woningbezitters die een maatwerkadvies en/of energielabel voor hun woning willen. Ze hebben allen ook veel ervaring met het adviseren van particuliere woningeigenaren in collectieve energieprojecten.

Wij volgen ook de nieuwste ontwikkelingen volgen op gebied van duurzame maatregelen. Tezamen met de brede gezamenlijke kennis kan de stichting, naast de reguliere oplossingen, ook alternatieve afwijkende maatregelen adviseren; wanneer dit voor hen een betere oplossing is.

Omdat we ook ervaring hebben met de praktische uitvoering van isolatie-maatregelen en duurzame installaties; kunnen wij dus ook echt “maatwerk” oplossingen bieden.

Zodoende kan de Stichting Energie Experts Nederland collectieve energie adviesprojecten uitvoeren voor uw gemeente, intermediair bureau, energiecoöperatie, bank, lokale-/ regionale werkgroep, wijk en/of straatproject.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met onze Stichting Energie Experts Nederland, dan kunt u telefonisch, of via het contactformulier contact met ons opnemen.Over SEEN

De stichting SEEN.nl heeft ten doel:

"Het bevorderen van een duurzame samenleving en een beter leefklimaat voor mens en dier". Wij doen dit op gebied van verduurzamen van de ......


PROJECTEN

Doordat Stichting Energie Experts Nederland nog maar net actief is zijn wij momenteel nog niet contractueel actief in collectiviteits-projecten. Uiteraard zijn er al wel contacten gelegd met ......